Главная > Заяви, звернення > СКАРГА в порядку статті 303 КПК на організовану злочинну діяльність осіб, що привласнили і узурпували владу

СКАРГА в порядку статті 303 КПК на організовану злочинну діяльність осіб, що привласнили і узурпували владу


28-02-2021. Разместил: Admin

СКАРГА в порядку статті 303 КПК на організовану злочинну діяльність осіб, що привласнили і узурпували владу 

 23.02.2021           № 7       

                                                      Слідчому судді

                                                      Печерського районного суду м. Києва

                                                       01601, м. Київ, вул. Володимирська, 15

                                                      e-mail: inbox@pc.ki.court.gov.ua

 

                          Скаржник :   ТАВРІЙСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД

                                                  МИЛОСЕРДЯ ім. НЕСТОРА МАХНА (далі – Фонд)

                                                 в особі засновника і президента Фонду

                                                 Станіслава Павловича Стеценка, що діє

                                                  в  інтересах Фонду і повноправної Людини та

                                                 члена комісії по захисту людських прав і свобод

                                                  Ірини Миколаївни Нікітіної

                                                  вул. Соборна, 64/15, м. Гуляй-Поле, 70202

                                                 e-mailmahnofond@gmail.com

 

скарга

в порядку ст. 303 КПК України

 

Виконуючи   правозахисні функції і статутні завдання Таврійського благодійного фонду  милосердя імені Нестора Махна (далі – Фонду) по захисту Людини української нації від будь-яких форм і проявів дискримінації її прав і свобод, 16 лютого 2021 року до Генеральної прокуратури України на ім’я Генерального прокурора України Венедіктової Ірини Валентинівни, членом комісії по захисту людських прав і свобод Фонду Іриною Миколаївною Нікітіною була направлена відповідна заява Фонду № 5 від 16.02.2021 про організовану злочинну діяльність «суддів» Телегуз С.М. та Романько О.О. в складі «Гуляйпільського районного суду» (далі – Заява), в якій повідомлялося про організовані і явно узгоджені спільні дії Телегуз С.М. та Романько О.О., що спрямовані на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу  та  на захоплення державної влади, які відповідно підпадають під відповідальність по ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу та на захоплення державної влади) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Про вчинення злочину посадовими особами громадської організації з назвою «Гуляйпільський районний суд» Телегуз С.М. та Романько О.О., ставилися вимоги до Генерального прокурора України Венедіктової І.В.:

-  негайно прийняти та невідкладно зареєструвати протягом 24-ох годин підтверджену документально інформацію щодо вчинення групового злочину особами Телегуз С.М. та Романько О.О., що передбачає відповідальність згідно  ч. 3 ст. 109, та ч. 1 ст. 366 Кримінального Кодексу України, занести ці дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань, надати витяг з ЄРДР та видати потерпілим пам’ятку про процесуальні права і обов’язки;

-  забезпечити за визначеною законом підслідністю досудове розслідування і повідомити письмово заявника у встановленому законом порядку про початок кримінального провадження та закінчення досудового розслідування вище вказаного групового злочину.

           Вказана Заява Фонду була направлена засобами поштового зв’язку 16 лютого 2021 року та вручена уповноваженому представнику Генпрокуратури за  довіреністю   20 лютого 2021 року, що підтверджується документом щодо отримання адресатом поштового відправлення (дивитись додаток).

У Заяві, керуючись ст. 121 Конституції України, ст. 214 та 216 КПК України, на підставі попередньої відверто злочинної бездіяльності Генпрокурора Венедіктової І.В., була поставлена вимога прийняти та зареєструвати заяву не пізніше 24 годин після її отримання, внести зазначені у ній відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також забезпечити за визначеною законом підслідністю досудове розслідування і повідомити заявника у встановленому законом порядку про відкриття кримінального провадження та закінчення досудового розслідування вище вказаного групового злочину.

Проте, станом на сьогоднішній день жодна з вимог задоволена не була, належного внесення протягом 24 годин до ЄРДР і ніяких повідомлень про результати розгляду Заяви повноправної людини і члена комісії Фонду по захисту людських прав і свобод І.М.Нікітіної від 16 лютого 2021 року № 5 щодо злочинної діяльності «суддів» Телегуз С.М. та Романько О.О., що мають усі загальні ознаки злочину проти основ національної безпеки України зі свідомим підробленням документів і винесенням завідомо неправосудних рішень, а спільні дії яких спрямовані виключно на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу та на утримання злочинно захопленої державної влади кримінальними угрупуваннями від не існуючої УРСР – відповіді не надано, втім, як не надано будь-яких інших документів, які б містили інформацію про номер, присвоєний кримінальному провадженню, розпочатому за повідомленими фактами і наданими документальними доказами.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов'язані прийняти  та  зареєструвати  таку заяву  чи  повідомлення. Відмова  у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається (ч. 4 ст. 214 КПК України).

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора,яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.

З положення ст.303 КПК України випливає, що особа має право оскаржити саме бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей до ЄРДР. Тобто, КПК України не передбачено право оскаржувати «рішення» про невнесення даних до ЄРДР. Отже, законодавець не передбачував і те, що слідчий, прокурор може прийняти рішення про відмову у реєстрації заяви в ЄРДР, оскільки така відмова прямо заборонена ст.214 КПК України.

При цьому з застосуванням дискримінації порушено непорушне право І.М.Нікітіної на свободу зібрань та об’єднання з іншими особами для захисту своїх інтересів, так як згідно до статей 1, 11 Європейської конвенції з прав людини  , здійснення цих прав і свобод через Фонд  не  підлягають жодним  обмеженням.

Таким чином, очевидним є факт порушення Генпрокурором Венедіктовою І.В. вище вказаних норм КПК України, в результаті чого її злочинною бездіяльністю приховується організована злочинна діяльність «судів» і «суддів», діяльність яких спрямована виключно на насильницьку зміну і повалення конституційного ладу в Україні та на утримання захопленої злочинним шляхом державної влади кримінальними угрупуваннями від не існуючої УРСР, з свідомим порушенням ратифікованих міжнародних угод та порушенням статей  1, 11, 13, 14, 17  Європейської конвенції з прав людини (995_004) .

Враховуючи викладене вище та, керуючись ст.ст. 55, 214, 215, 216, 303, 304, 306, 307 КПК України, Фонд

ВИМАГАЄ:

  1. Відкрити  провадження за цією скаргою і негайно повідомити про відкриття, надавши  відповідну ухвалу на e-mail: mahnofond@gmail.com .
  2. Визнати протиправною і протизаконною бездіяльність Генерального прокурора Венедіктової І.В. щодо невнесення нею до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей, вказаних у зверненні Фонду від 16 лютого 2021 року № 5 щодо скоєного злочину «суддями» Телегуз С.М. та Романько О.О. у складі громадської організації «Гуляйпільський районний суд», що однозначно підпадає під відповідальність по ч.1 ст. 109 та ч.1 ст. 366 КК України.
  3. Зобов’язати Генерального прокурора Венедіктову І.В. внести належно і повно до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості, викладені в цій скарзі та Заяві Фонду № 5 від 16 лютого 2021 за фактом здійснення організованої злочинної діяльності Телегуз С.М. та Романько О.О. з належним наданням Фонду витягу з ЄРДР та повідомленням про визначену підслідність.

Додаток з завіреними копіями:

 1)  Заява Фонду від 16.02.2021 № 5 про організовану злочинну діяльність «суддів» Телегуз.С.М. та Романько О.О. в складі «Гуляйпільського районного суду»  – на 6 арк.;

 2)  Підтвердження вручення 20.02.2021р. Венедіктовій І.В. Заяви Фонду від 16.02.2021 № 5 на сайті Укрпошти – на 1 арк.;

 3)  Довідка Фонду № 6 від 22.02.2021р. щодо членства І.М.Нікітіної у Фонді – на 1 арк.;

 4)  Виписка з Статуту Фонду – на 1 арк..

Всього додатку: на 9 (девяти) аркушах.

Ця скарга надсилається рекомендованим листом, а також на  e-mail: inbox@pc.ki.court.gov.ua

 

Член комісії по захисту

Людських прав і свобод                                                              І.М.Нікітіна


Засновник і президент Фонду                                                      С.П.Стеценко


Станіслав Павлович Стеценко   Mahno.info / Україна

Замучили смертельні тарифи і злочинна система УРСР –  створи життєдайні конституційні органи місцевого самоврядування !

Остогидла нагла брехня, фейсбучна цензура і дискримінація українців за національною і мовною ознакою?

Приєднуйся до нашого публічного каналу в Telegram: https://t.me/mahno_info

Отримай більше позитиву – підпишися на наш незалежний сайт: http://mahno.info/

та читай і дивися в Твіттері  @mahnofond


Вернуться назад