Главная > Заяви, звернення > СКАРГА в порядку ст. 303 КПК України

СКАРГА в порядку ст. 303 КПК України


22-11-2017. Разместил: Admin

СКАРГА в порядку ст. 303 КПК України

 

05.11.2017           №  23                             Голові і як слідчому судді

                                                             Печерського районного суду м. Києва

                                                             Козлову Роману Анатолійовичу  особисто !

                                                             01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 42А

 

                                    СКАРЖНИК:        ТАВРІЙСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ

                                                             ФОНД МИЛОСЕРДЯ ім. НЕСТОРА МАХНА

                                                             70200, Україна, м. Гуляй-Поле,

                                                             вул. Соборна, 64/15,  тел.. ………………

                                                             e-mailmahnofond@gmail.com

 

                                                             скарга

                                              в порядку ст. 303 КПК України

 

Виконуючи   правозахисні функції і статутні завдання Таврійського благодійного фонду  милосердя імені Нестора Махна (далі – Фонду) по захисту Людини української нації від будь-яких форм і проявів дискримінації її прав і свобод, 24 жовтня 2017 року до Генеральної прокуратури України на ім’я Генерального прокурора України Луценка Ю. В. мною, засновником і президентом Фонду була направлена відповідна заява № 21 від 23 жовтня 2017 року (далі – Заява) про вчинення організованою групою високо поставлених осіб органів державної влади кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.364 (умисне використання службовими особами влади та службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам), ч. 1 ст. 366 (службові підроблення з внесенням службовими особами до офіційних документів завідомо неправдивої і забороненої законом інформації, а також складання і видача завідомо неправдивих документів) та ч. 2 ст. 436.1 Кримінального кодексу України (виготовлення, поширення, а також публічне використання і пропаганда забороненої символіки комуністичного тоталітарного режиму організованою групою осіб, що є представниками державної влади), які були вчинені посадовими особами Головного територіального управління юстиції Запорізької області Дановим А.А., Нікітенком С.В., Пилипенко Д.Ю., Ніколаєвою Г.Є. спільно з державним реєстратором Цап О.В., начальником облстатуправління М. Шейком, організовану злочинну діяльність яких покривали, заохочували і злочинно не припиняли співучасники: запорізькі прокурори – Романов В.П., Шаповалов А., Р. Артеменко, М. Бойко, І. Бутенко, Бондаренко Н.М., В. Карман; прокурори Генпрокуратури – О. Шевченко, І.Горбань та В.Чорний, посадові особи СБУ Шмітько О.Г. та В.Маяков; посадові особи Мінюсту – Денис Чернишов, Павло Мороз, Павло Петренко,  організовані злочинні дії і бездіяльність яких  відповідно кваліфікуються  ч. 3 ст. 364, ч. 1 ст. 366,  та ч. 2 ст. 436.1 КК України.  

Вказана Заява була направлена засобами поштового зв’язку 24 жовтня 2017 року та вручена отримувачу  27 жовтня 2017 року, що підтверджується документом щодо отримання адресатом поштового відправлення.

У Заяві керуючись ст. 121 Конституції України, ст. 214 та 216 КПК України, на підставі ч. 3 ст.364, ч. 1 ст. 366 та ч. 2 ст. 436.1 Кримінального кодексу України, була поставлена вимога прийняти та зареєструвати заяву не пізніше 24 годин після її отримання, внести зазначені у ній відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Крім цього, була поставлена вимога розпочати досудове розслідування у формі попереднього слідства з підстав вчинення кримінальних правопорушень, які мають усі ознаки злочинів, передбачених ч. 3 ст.364, ч. 1 ст. 366 та ч. 2 ст. 436.1 КК України і повідомити заявника у встановленому законом порядку про відкриття кримінального провадження та закінчення досудового розслідування вище вказаного злочину.

Проте, станом на сьогоднішній день жодна з вимог задоволена не була, належного внесення на протязі 24 годин до ЄРДР і ніяких повідомлень про результати розгляду нашої Заяви не надано, втім, як не надано наручно будь-яких інших документів, які б містили інформацію про номер, присвоєний кримінальному провадженню, розпочатому за викладеними у Заяві фактами.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов'язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається (ч. 4 ст. 214 КПК України).

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.

З положення ст.303 КПК України випливає, що особа має право оскаржити саме бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей до ЄРДР. Тобто, КПК України не передбачено право оскаржувати «рішення» про невнесення даних до ЄРДР. Отже, законодавець не передбачував те, що слідчий, прокурор може прийняти рішення про відмову у реєстрації заяви в ЄРДР, оскільки така відмова прямо заборонена ст.214 КПК України.

Таким чином, очевидним є факт порушення Генеральним прокурором України Луценком Ю.В. норм КПК України.

Враховуючи викладене вище та, керуючись ст.ст. 55, 214, 215, 216, 303, 304, 306, 307 КПК України,

ПРОШУ:

1. У зв’язку з особливою актуальністю, широким розголосом в Україні та світі, особливою публічністю і важливістю даної справи та дуже високим статусом співучасників особливо тяжкого групового злочину, здійснити розгляд даної справи особисто головою суду.

2. Відкрити  провадження за цією скаргою.

3. Визнати протиправною бездіяльність Генерального прокурора України Луценка Ю.В. щодо невнесення ним відомостей, вказаних у Заяві до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

4. Зобов’язати Генерального прокурора України особисто або через свого заступника  внести належно і повно відомості, викладені в Заяві, до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати досудове розслідування за фактом здійснення організованої злочинної діяльності і бездіяльності та вчинення групою осіб кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.364, ч. 1 ст. 366  та ч. 2 ст. 436.1  КК України і з належним направленням за підслідністю слідчим НАБУ.

5. Зобов’язати Генерального прокурора України негайно припинити незаконне провадження № 12017080020000472, злочинно порушене по ч. 1 ст. 366 КК України та злочинне провадження № 42017000000002860, порушене Генпрокуратурою лише за ч. 2 ст. 436-1 КК України по оскарженій ухвалі Печерського райсуду міста Києва від 13 липня 2017 року, які протизаконно здійснюються органами поліції з метою приховати особливо тяжкий злочин вище вказаних посадових осіб.

Додатки:

Оригінал довіреності на представників – на 1 арк.;

Прошита і пронумерована копія Заяви Фонду № 21 від 23.10.2017 про вчинення злочину групою осіб з відповідним додатком, що була надіслана Генеральному прокурору України 24 жовтня 2017 року – на 82 арк.;

Копія документу щодо отримання адресатом поштового відправлення – на 1 арк.;

Заява про надсилання смс-повістки – на 1 арк..

Засновник і президент Фонду                                                       С.П.Стеценко

Mahno.info 


Вернуться назад